Análise e protección do patrimonio cultural – Galego